Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Senior Java Developer
Miejsce pracy: Wrocław

Nasz klient z Abu Dabhi, który ma swój oddział we Wrocławiu, poszukuje osoby na stanowisko Senior Java Developer. Główne obszary działalności to tworzenie oprogramowania, systemów informatycznych, firma tworzy produkty z zakresu Cyber Security. Z ich produktów korzystają ściśle tajne organizacje rządowe, których zadaniem jest walka z przestępczością i zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego.

 

Miejsce pracy: Wrocław lub 100% zdalnie.

 

 

Projekt: Platforma Cyber Security System, która służy do wykrywania nadużyć i niebezpieczeństw poprzez analizę ruchu sieciowego. Platforma zbiera, przetwarza i dostarcza dużej ilości dane teleinformatyczne (Big Data / Data Analytics). Projekt jest rozwijany od 2 lat. Obecnie 80% czasu stanowi rozwój nowych funkcjonalności, 20% utrzymanie.

 

Stack technologiczny: Java 8 (planowane przejście na nową wersję: Java 16), Spring Boot, Big Data, Cassandra, ElasticSearch, Redis, PostgresQL, CI/CD, Jenkins, Docker, Microservices.

 

Zespół: 4 Backend Java Developerów (3 Regularów, 1 Senior), 1 Fullstack Developer (Senior), 1 Frontend Developer (Regular), 1 Tester Automatyczny (Regular), 1 Architect, 1 Product Owner.

 

 

Zakres obowiązków:

 • Rozwiązywanie złożonych problemów związanych z wydajnością oprogramowania, big data, computing, scalability
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie aplikacji oraz usług o wysokiej dostępności i niskich opóźnieniach
 • Tworzenie, utrzymanie i testowanie oprogramowania
 • Planowanie, śledzenie i udostępnianie status projektów oprogramowania
 • Tworzenie dobrze zaprojektowanego, testowalnego kodu
 • Zapewnij wysokiej dostępności i wydajności
 • Wspieranie ciągłych innowacji technologicznych oraz badanie alternatyw

 

Wymagane doświadczenie (minimum 4 z listy):

 • Ponad 5 lat intensywnego programowania w Javie 8+/J2EE
 • Ponad 5 lat rozwoju aplikacji wielowątkowych
 • Ponad 5 lat rozwoju mikroserwisów
 • Ponad 5 lat rozwoju Data Pipeline
 • Ponad 5 lat rozwoju SOAP Web Services
 • Ponad 5 lat z nierelacyjnymi bazami danych
 • Ponad 2 lata pracy w Git, GitLab, Jira
 • Ponad 2 lata pracy w Agile Development

 

Kwalifikacje i umiejętności:

 • Dobra znajomość zasad OOP
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2)
 • Umiejętność budowania aplikacji i usług o wysokiej dostępności i małych opóźnieniach
 • Nastawienie na pracę zespołową
 • Dbałość o szczegóły oraz dobra organizacja pracy własnej
 • Chęć do nauki
 • Wyższe wykształcenie z dziedziny informatyki lub technologii informacyjnej lub podobnej

 

Nasz klient oferuje:

 

 • Stabilną, długofalową współpracę w oparciu o umowę B2B
 • Płatny urlop w wymiarze 13 dni, po przepracowanym roku 20 dni
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Pracę przy rozwojowych, ciekawych projektach
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Budżet szkoleniowy (ok. 6 000 - 8000 PLN rocznie)
 • Możliwość pracy 100% zdalnej
 • Elastyczne godziny pracy (core hours 9:00 -15:00)
 • Benefity: Karta MultiSport, ubezpieczenie zdrowotne
 • Nowoczesne biuro w ścisłym centrum Wrocławia
 • Raz w roku 1 tygodniowy wyjazd na konferencje w siedzibie firmy w Abu Dhabi (dla chętnych)

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z udziałem mojej osoby w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez IFIRMA SA. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie przedmiotowej zgody oznacza, iż moje dane osobowe, które przekażę w trakcie procesu rekrutacyjnego, zostaną umieszczone w bazie kandydatów IFIRMA SA i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom w celu przedstawienia im mojej kandydatury.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności poprzez ocenę Twoich kwalifikacji i umiejętności i przedstawienie Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub wskazany wyżej adres e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w których będziesz chciał uczestniczyć.
Twoje dane możemy także przetwarzać w celach związanych z rozstrzyganiem sporów, rozpatrywaniem skarg i prowadzeniem postępowań prawnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Klienci IFIRMA SA, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO i wynika z naszej działalności jako agencji zatrudnienia. Dodatkowo, zapewniamy iż przed każdym udostępnieniem Twoich danych osobowych naszym klientom, poprosimy Cię o dodatkową zgodą wskazując dane konkretnego podmiotu. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach, weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez określony czas i usuwamy je, kiedy nie ma już konieczności ich dalszego przetwarzania. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 24 miesięcy, chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana wcześniej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony przewidzianej przez prawo.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zobacz najnowsze oferty
Oferty pracy:
Więcej ofert pracy
Znajdź pracę
Kategorie
Archiwa