Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 58723

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniu klimatyzowanym. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz występującymi awariami. Kontakt z firmami zewnętrznymi i z pracownikami w innych działach. Konieczność poruszania się po terenie Inspektoratu. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18 st. Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacyjną.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Administrowanie i zarządzanie sieciami LAN, WAN i SAN, serwerami, środowiskiem wirtualnym, zabezpieczeniami antywirusowymi i antyspamowymi. Kontrola użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, monitorowanie bezpieczeństwa lokalnego i zdalnego dostępu do zasobów WIOŚ, administrowanie domeną WIOŚ oraz usługami katalogowymi Active Directory.
 • Konfigurowanie i nadzorowanie dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, strony internetowej i strony podmiotowej BIP oraz administrowanie systemem CMS.
 • Wspomaganie pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych WIOŚ (ASI) – w zakresie i sposób wynikający z przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych.
 • Działanie na rzecz dostępności i sprawności oraz rozwoju systemu telefonii stacjonarnej VoIP.
 • Podejmowanie działań mających na celu optymalizację, modernizację i rozbudowę systemu informatycznego WIOŚ, w tym bilansowanie potrzeb, zgłaszanie propozycji zmian i szacowanie kosztów realizacji.
 • Stała współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi WIOŚ w zakresie zagadnień informatycznych techniczno-technologicznym dotyczących wykorzystywanego oprogramowania, urządzeń i sieci komputerowych oraz wdrażania nowych systemów i aplikacji – w celu zapewnienia prawidłowego działania i wykorzystywania.
 • Podejmowanie działań mających na celu monitorowanie i podnoszenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego WIOŚ.
 • Wspomaganie zarządzania scentralizowanym oprogramowaniem antywirusowym oraz scentralizowanym systemem zarządzania zasobami IT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka
 • Podstawowy poziom znajomości języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z instrukcji i dokumentacji technicznych
 • Komunikatywność oraz umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i ich poprawnego wyrażania na piśmie w poprawnej polszczyźnie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu i awarii.
 • Umiejętność administrowania serwerami pracującymi pod systemami operacyjnymi MS Windows Server 2008 i nowszymi, bazami danych MS Access, MY SQL i MS SQL oraz platformami wirtualizacyjnymi VMware.
 • Umiejętność administrowania urządzeniami sieciowymi LAN i WAN oraz okablowaniem strukturalnym w budynkach.
 • Umiejętność administrowania środowiskiem domenowym i usługami katalogowymi Active Directory.
 • Umiejętność zarządzania telefonią stacjonarną, analogową i cyfrową VoIP.
 • Posiadanie poświadczenia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu umożliwiającemu dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikaty potwierdzające wiedzę.
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych obowiązujących administrację publiczną w zakresie informatyzacji oraz gospodarowania majątkiem.
 • Umiejętności w zakresie: zarządzania i wykonywania backup-ów, konfigurowania i administrowania klastrami wysokiej dostępności HA, konfigurowania routingu i usług sieciowych (DNS, DHCP, SNTP, SMTP, VPN, DMZ, itp.), zarządzania scentralizowanym oprogramowaniem antywirusowym.
 • Znajomość telefonii VoIP w oparciu w szczególności o rozwiązania firm TELESIS, ELNIX, YEALINK.
 • Znajomość zagadnień dotyczących stosowania metod monitorowania i prewencji pracy sieci, urządzeń i oprogramowania.
Zobacz podobne oferty

Senior SAP CRM SVC Expert

Senior SAP CRM SVC Expert
Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.
Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.
lubelskie / relocation to Warsaw
lubelskie / relocation to Warsaw
Od: 0000-00-00

Inżynier ds. jakości systemu SAP

Inżynier ds. jakości systemu SAP
Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.
Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.
opolskie / Relokacja do Warszawy
opolskie / Relokacja do Warszawy
Od: 0000-00-00

/
/
Od: 0000-00-00
Oferty pracy:
Więcej ofert pracy
Znajdź pracę
Kategorie
Archiwa